CXXI - Hospodářství
Pán (hospodář)1 má pacholky (sluhy, služebníky)2; paní (hospodyně)3 děvečky (služky, služebnice)4. Oni jim poroučejí díla6 a rozdělují práce na úkol5, které se od nich věrně konati mají, bez reptání (bublání) a beze škody. Za to se jim dává mzda a vyživení. Sluha před časy býval otrokem (nevolníkem), nad nímž pán měl moc života a smrti. Nyní slouží svobodně chudší lidé, z platu najati bývajíce. 

Zpět    Obsah   Dále