LXVII - Hornictví
Horníci (rudníci, kovkopové)1 se spouštějí do rudní báně2 po roubíku3 nebo po žebříku4 se svítelnicemi [kahany]5 a kopají motykou6 rudu, která do košů7 dávaná se vytahuje provazem8 pomocí rumpálu9 a nosí se do peci10, kdež se ohněm přehání, aby vytékal kov12. Škváry se 11 odhazují zvlášť. 

Zpět    Obsah   Dále