LII - Honba
Lovec (myslivec)1 honí (loví) zvěř, když obtáhne les tenaty2, jež se rozpínají na soškách3. Vyžle (vyžlenec, slídík)4 zvěř šlakuje (drahuje) aneb slídí (větří) čenicháním (čichem). Chrt5 ji stíhá (honí). Vlk padá do jámy6. Jelen7 utíkající upadá do tenat (leče). Kanec8 divoký se prohání (protýká) oštěpem9. Medvěd10 kousán bývá od psů a tlučen (ubíjen) kyjem (palicí)11. Pakli co uteče, vyvázne12, jako tuto zajíc a liška. 

Zpět    Obsah   Dále