LVII - Hody
Když se strojí hody(hostina, kvas), postírá se stůl koberci1 a ubrusem2 od stolníků, již nadto dávají (předkládají) talíře3, lžíce4, nože5 s vidličkami6, ubrusce7, chléb8 se slánkou9. Jídla se přinášejí na mísách10, paštéty19 [paštiky] na mělké míse. Hosté od hospodáře uvedení11 umývají ruce z nalévadla12 nebo z nálevky14 nad škopíčkem13 aneb měděnicí15 a utírají ručníkem16. Pak sedají ke stolu na stolice17. Kraječ18 krájí pokrmy i rozdává. 

Mezi pečité se stavějí saláty na miskách20. Nalévač (číšník)21 nalévá nápoj ze džbánu25 nebo z konvice26 anebo z lahvice27 do koflíků (číší)22 a sklenic23, které stojí na polici24, a podává hospodáři28, který hostem připíjí. 
 


Zpět    Obsah   Dále