LXXVII - Hodiny
Hodiny rozměřují hodiny. Sluneční hodiny1 ukazují stínem ručičky (ukazovadla)2, kolik jest hodin, buď na stěně (zdi), buď na kompasu3. Sypací (tekoucí) hodinky4 okazují čtyři částky (čtvrti) hodiny padáním písku, předtím (kapáním) vody. Samojedoucí (bicí) hodiny5 čítají také noční hodiny otáčením koleček, z nichž největší se táhne závažím6, ostatní tížením svým táhnouc. Tak oznamuje (povídá) hodinu buďto zvon7 svým hlasem, bit jsa paličkou, anebo zvenčí ručička8 svým otáčením. 

Zpět    Obsah   Dále