XXXVIII - Hlava a ruce
Na hlavě jsou vlasy1, které se česají hřebenem2, dvě uši3, skráně4 (židoviny) a tvář (obličej)5. V obličeji jsou: čelo6, obě oči7, nos8 s dvěma chřípěmi, ústa9, líce (tváře)10 a brada13. Ústa [jsou obklopena] kníry11 a pysky (rty)12. Jazyk s ponebím jest ohrazen zuby16 na čelisti (sáňce). Mužská brada [se pokrývá] vousy14. Oko ale, v nemž bělmo a zřítelnice, kryje se klapkami a obočím (brvami)15

Zavřená ruka bývá pěstí17; otevřená ruka jest dlaň18. Uprostřed bývá hrst19. Na kraji jest palec20 se čtyřmi prsty: předním (ukazatelem)21, prostředním22, prstenním (srdečním)23 a malíkem (lichníkem, ušníkem)24. Na každém jsou tři články a-b-c a tolikéž kotníků d-e-f s nehtem25
 


Zpět    Obsah   Dále