Hadi
Hadi se plazí vinouce se. Užovka1 v lese, vodní had2 ve vodě, zmije3 ve skalách, vřítenice (hluchý had)4 na polích, stříhavka5 v domích žije. Slepýš6 jest slepý. Nohy mají: ještěrka7, mlok (ohnižil)8 v ohni živoucí, drak9, křídlatý ještěr [smrtící dechem, bazilišek10 očima], štír11 jedovatým ocasem. 

Zpět    Obsah   Dále