LXVI - Dům
Před domovními dveřmi jest předsíní1. Dveře mají práh3, podvoj [nadpraží]2 a z obou stran veřeje4. Z pravé strany jsou stežeje5, na nichž visí dveře6, z levé strany zámek7 nebo závora8. Pod domem jest otevřená síň9. s kostkovanou (vykládanou) podlahou10, sloupy11 podepřená, na nichž jest hlava12 a spodek13. Po schodech14 a točitých schodech (šneku)15 se jde k horním ponebím. Zevnitř se okazují okna16 a mříže17, pavlače18, přístřeší19 a pilíře20 pro podpírání zdí. Navrch je střecha (krov)21 krytá křídlicemi (taškami)22 nebo šindelem23, jenž leží na latích24, ty pak na krokvích25. Se střechou se pojí žlab (okap)26. Místo beze střechy se jmenuje výkuš (altán)27. Na střeše jsou výstupky28 a korouhvičky29

Zpět    Obsah   Dále