Domácí drůbež


Kohout1, jenž ráno zpívá (kokrhá), má hřeben2 a ostruhy3
Vykleštěný slove kapoun a krmí se v posadě (kurníku)4
Slepice5 hrabe na hnojišti a hledá zrnka; jakož i holubi6, již se v holubníku7 chovají, a krocan (indián, morák, ťopan)8 s krůtou (morkou, ťopkou)9
Krásný páv10 se pyšní peřím. 
Čáp11 se hnízdí na střeše. 
Vlaštovice12, vrabec13, straka14, kavka15 a natopýr16 (křídlatá myš) lítají okolo domů. 

Zpět    Obsah    Dále