Dobytek
Býk1, kráva2 a tele3 se kryjí srstí. Beran4, skopec, ovce5 s jehnětem6 nosí vlnu. Kozel7 s kozou8 a kozletem9 mají chlupy a bradu [vousy]. Prase, svině (prasnice)10 se selátky (prasátky)11 mají štětiny, ale rohy žádné, nýbrž rozpůlená kopyta jako onino.  

Zpět    Obsah    Dále