CXXX - Divadlo
Na divadle1, které bývá postřeno koberci2 a oponami3 zastřeno, hrají (provozují) se veselohry a truchlohry, v kterých se představují věci paměti hodné, jako zde příběh o marnotratném synu4 a otci5 jeho, od něhož jest přijat domů se vraceje. Herci hrají nastrojení. Šašek6 provádí šprýmy. Z diváků sedí přednější osoby na panských sedadlech7, lid stojí v hledišti8 a pleská rukama, když se mu co líbí. 

Zpět    Obsah   Dále