XLVI - Chování dobytka
Orba a chování dobytka bývalo za starodávných časů starostí králů a reků, nyní jest [péčí] toliko prostějšího lidu. Skoták1 vyvolává skot2 z chlévů3 troubou (rohem)4 a žene na pastvu. Ovčák5 pase brav6, jsa zásoben píšťalou7 a mošnou8, jakož i pastýřskou holí9, maje s sebou ovčáckého psa10, který jest opatřen proti vlkům jehlatým obojkem11. Svině12 se krmí z koryta v chlívku. Selka13 dojí vemeno14 kraví při jeslích15 do dížky16 a dělá v máselnici17 máslo ze smetany a ze ssedlého mléka sýrce (tvarůžky)18. Ovcím se stříhá vlna19, z které se hotoví všelijaký oděv. 

Zpět    Obsah   Dále