Člověk
Adam1, první člověk, stvořen jest šestého dne o stvoření(světa) od Boha dle podobenství (obrazu) Božího z hroudy země a Eva2, první žena, byla utvořena ze žebra mužova. Tito, od ďábla pod způsobou hada3 svedeni, když jedli z ovoce zakázaného stromu4, odsouzeni byli v bídu5 a na smrt se vším svým potomstvem a vyhnáni z ráje6

Zpět    Obsah Dále