LI - Čižba
Ptáčník (čihař)1 staví čihadlo (humence)2, lécí (nalíká) na něm síť na ptáky3, sype vnadu4 a schovaje se do boudy5 vábí ptáky zpěvem volavých (volavců), již dílem po humenci běhají6, dílem jsou v klecích7 zavřeni. A tak zahrnuje sítí přeletující (táhnoucí) ptáky, když se na vnadu spouštějí. 

Aneb lécí oka8, v nichž se sami oběšují a uškrcují. Aneb polykuje lepové vějice9 na rohatinu10, do kterých kdy sednou, zapletou (zalepí) si peří, takže nemohou uletěti a na zemi padají. Aneb lapá je proštipem11 neb do poklopce (truhličky)12
 


Zpět    Obsah   Dále