Bůh


Bůh jest ze sebe samého od věků na věky, nejdokonalejší a nejblahoslavenější bytost. 

V podstatě netělesný (duch) a jediný, v osobnosti trojí. 

Ve vůli svatý, spravedlivý, milostivý, pravdivý. V moci největší, v dobrotě nejlepší, v moudrosti nesmírný. 

Světlost nepřístupná, a přece všecko ve všem; všudy a nikde (zavřený). 

Nejvyšší dobré a jediný nevyvážitelný pramen všeho dobra. 

Všech věcí, kteréž nazýváme svět, jak stvořitel, tak i správce a zachovavatel. 

Zpět    Obsah    Dále