CXLII - Bitva mořská
Bitva na moři jest strašná, když se ohromné koráby jako hrady potýkají svými nosy (předky)1 nebo z kusů (děl)2 do sebe vespolek bijí (tepou), a tak prostřílené záhubu svou do sebe pijí (nabírají) a se topí (tonou)3. Nebo když se plamenem vznímají anebo zapálením ručničního prachu4 lidé se do povětří vyhazují, nebo uprostřed vody shořují, nebo také do moře skákajíce se utopují. Koráb utíkající5 od honících6 se lapá a zajímá. 

Zpět    Obsah   Dále