LXXX - Bednář
Bednář (bečvář)1 zástěrou (koží)2 opásaný dělá z lískových prutů3 na vlku (osní stolici)4 osníkem (pořízem)5 obruče a ze dřeva duhy6. Z duh dělá sudy7 a bečky8 o dvou dnech; pak kádě (kadečky)9, škopíčky (vaničky)10, putny11 a vědérce12 o jednom dně. Potom váže obručemi13, které spíná pomocí bečvářského nože14 vrbovým proutím15 a pobíjí paličkou (pobiječkou)16 a klínem17

Zpět    Obsah   Dále