LX - Bělidlo
Plátna se vykládají na slunce1, vodou se polévajíce2, až zbělejí. Z nich šije švadlí (švadlena)3 košile4, šátky na nos5, obojky6, noční čepky atd. Tyto, ušpiní-li se, od pradlí (pradleny)7 se zase perou vodou aneb louhem a mýdlem. 

Zpět    Obsah   Dále