CXXXV - Běhání v závod
Chlapci se cvičí v běhu buď po ledě1 na bruslích2, kdež se také vozí (jezdí) na sáňkách3, nebo na rovině, dělajíce sobě znamení neb čáru4, které, kdo vyhráti chce, doběhnouti musí, ale přeběhnouti nesmí. Před časy běhávali závodníci5 v ohradě6 k cíli7, a který doběhl nejprve, dostal odměnu8 od závodního9. Nyní se drží kolby, kde se kopím10 rozhání po kruhu11, místo turnajů (sedání), které přišli z obyčeje. 

Zpět    Obsah   Dále