Abeceda


    
Vrána kráká á á            A a

Ovce bečí bé é é          B b

Koníček cvrká cí cí      C c

Dudek dudá du du       D d

Dítě kvílí é é é              E e

Vítr věje fi fi                 F f

Husa gagoce ga ga        G g

Ústa dýchají há há       H h

Myš piští í í í                 I i

Kachna káchá kha kha K k

Vlk vyje lu ulu               L l

Medvěd mručí mum      M m

Kočka mňouká nau       N n

Vozka volá ó ó ó           O o

Kuře piští pi pi               P p

Žežulka kuká kuk ku     Q q

Pes vrčí err                     R r

Had syčí sí                      S s

Kavka kráká tae tae      T t 

Výr huhlá ú ú                U u

Zajíc vřeští vá                V v

Žába skřehotá koax      X x

Osel hýká y y y            Y y

Střeček bzučí ds ds       Z z

 

 Zpět   Obsah  Dále