SLOVNÍČEK
starých, zvláštních a cizích slov

 
bakalář 
částečněji 
čmýrati se 
dada 
diéta 
doskočný 
dotázka 
dověrnost 
eforové 
examinovati 
fabule 
figura 
flastr 
formovati 
fortel 
fundament 
gesta 
grunt 
hrubě 
chopiti 
chrkavý 
imitovat 
informatorium 
invence 
item 
kázeň 
klopotný 
konoušení 
kříkati 
líbezníce 
lotrovati 
maní 
maňas 
melancholický 
milost 
milostně 
muzický 
naprznit 
navrženo 
navzdoru 
nebylý života 
neliknovati se 
neřády 
nešpory 
nýbrž 
obec 
obvyknouti 
odporný 
odsazování 
odvozovati 
ohbitý 
parabola 
pardus 
páteř 
perný 
pěstovati 
pláň 
pleštiti 
pochopitelnost 
podržeti 
ponavrci 
potočivost 
povědomost 
povyk 
požehrati 
preceptor 
prznění 
předěsiti 
přehledati 
předně 
přemrštiti 
přidržeti 
přirození 
přístojící 
pulérovati 
purgací 
rozmázeti se 
rytm 
řemeslní 
sankce 
schránlivost 
sic 
slniti 
služebnost 
smětí 
soběvolnost 
spíše 
starost 
subtilně 
sumou 
světlá 
šetřiti 
školmistr 
temperovati 
tlampati 
trhy 
vař 
vášničky 
vnově 
vyplívati 
vzdělávati 
zamlouvati se 
zavěšený 
zboží 
zevnitřní 
známiti se 
známost 
zoufalost 
zpozdilý 
zrostlina 
ztemperovaný 
nejnižší akademický titul ve středověku 
podrobněji 
hemžit se 
starý přechodník přít. k si. dáti 
životospráva, způsob výživy
drzý 
dotaz 
důvěra 
školní dozorci 
zkoušet
bajka 
obrazec
náplast 
utvářet 
(z něm. Vorteil) dovednost, zručnost 
(lat.) základ 
(lat.) pohyby rukou při hovoru 
(něm.) základ 
velmi 
pochopit 
kašlavý 
(lat.) napodobovat 
(lat.) příručka 
(lat.) vynalézavost 
(lat.) rovněž 
trest 
náchylný 
konejšení 
pokřikovat
(novotvar Komenského) škola 
uličníkovat 
namátkou 
loutka 
zádumčivý 
láska 
laskavě
hudební
nakazit, pošpinit
vyloženo
navzdory
neschopný
nelenit
zlořády
odpolední pobožnost
ba i
shromáždění, obecní rada
zvyknouti
protikladný
odstavení
odvádět
ohebný
podobenství
výprask
růženec
peprný
chovat děti, hýčkat
planý strom
plesknout
chápavost
zadržet, brzdit
navrhnout, vyložit
ohebnost
znalost
návyk
postěžovat si
učitel
znečišťování
postrašit
přehlížet, odpouštět
především
šlehnout
přidržovat
přirozenost
stojící vedle
uhlazovat
pročišťování krve
dovádět
verš, rým
řemeslná činnost
posvěcení
šetrné zacházení s věcmi
jinak
oslepovat
ochotné posloužení
odvažovati se
svévole
dříve
stáří
podrobně
úhrnem, zkrátka
(otázka) jasná
mít v úctě
učitel
mírnit, ladit
tlachat
(rukou) tahy
(podst. jm. ž.) vařivo
(zdrobnělina) malé vášně
právě
odstraňovat pletím, vyplít
pěstovat
slibovat
(na lécích) odkázaný na léky
majetek
vnější
seznamovat se
znalost
troufalost
opozdilý ve vývoji
rostlina
zladěný