Zdeněk Jirotka

Saturnin

(z důvodu ochrany autorských práv jsou dostupné pouze 3 ukázky - kapitola 5, 25 a 26)

OBSAH

KAPITOLA PRVNÍ [4]

Teorie doktora Vlacha
Přijal jsem sluhu
Příhoda s lupičem
Doktor Vlach mluví o zdravém rozumu, výstražných tabulkách a Pythagorovi

KAPITOLA DRUHÁ [7]

Klidný starý dům
Zásadně neužívám přísloví
Saturninovy výstřednosti
Bydlíme na lodi
Uvoluji se chytit Marka Aurelia
Žádný muž nesnese, aby bylo pochybováno o jeho statečnosti

KAPITOLA TŘETÍ [12]

Slečna Barbora
Prohrávám tři sety tenisu
Saturnin staví tréninkovou stěnu
Neobvyklá úmluva s majitelem lodi
Doktor Vlach pronáší řeč o úpadku řemesel

KAPITOLA ČTVRTÁ [17]

Teta Kateřina a Milouš
Starosti o Miloušovu budoucnost
Vzpomínky na strýce Františka
Chemické objevy v rozsahu učebné látky pro nižší třídy škol středních
Rodinná válka kvůli dědečkovi
Nečekaná návštěva, zákaz kouření a další události

KAPITOLA PÁTÁ [23]

Jsem bez přístřeší
Další vzpomínky na strýce Františka
Saturninův bitevní plán
Mikuláš a čert
Teta odchází a Saturnin vaří černou kávu
Kouřiti dovoleno

KAPITOLA ŠESTÁ [28]

Jedeme na dovolenou
Dědeček pozval slečnu Barboru
Týden života
Saturnin nepozdravil tetu Kateřinu
Tajný výlet automobilem
Saturnin učí dědečka džiu-džitsu

KAPITOLA SEDMÁ [33]

Vezou mne do nemocnice
Déšť, liják, průtrž mračen, povodeň
Pan doktor Zajíček
Nemocnice funguje jako past
Pan správce má své předpisy
Slečna Barbora řeší situaci
Náhodou jsme se neutopili
Doktor Vlach

KAPITOLA OSMÁ [39]

Venku se žení čerti
Úvaha o dnešních dívkách
Milouš v úloze svůdce žen
Pobuřující sázka
Saturnin vykopává válečnou sekeru proti Miloušovi
Kuchařka a služebná Marie zmizely
Teta balí dědečka do přikrývky
Povodeň strhla most

KAPITOLA DEVÁTÁ [46]

Súra krávy
Milouš je poslán sbírat červy
Slečna Barbora vaří první oběd
Povinnost večerního vyprávění
Teta nabízí dědečkovi různé pochoutky
Milouš se vrací

KAPITOLA DESÁTÁ [51]

Vypravuji příběh
Romantický nocleh
Noční návštěva
Stopy ve sněhu
V každém domku bydlí někdo jiný
Pan Brudík odešel a zase se vrátil
Pan Brudík odešel definitivně
Nepříjemný sen
Zítra bude vyprávět dědeček

KAPITOLA JEDENÁCTÁ [55]

Venku je krásně a kotník mne nebolí
Slečna Barbora nemůže najít srnu
Teta Kateřina tvrdí, že provádím klukoviny
Slečna Barbora láme za mne kopí
Tentokrát zmizel Saturnin
Milouš je uvězněn
Šťastné losování
Hledáme hřiby
Bylo to moc hezké

KAPITOLA DVANÁCTÁ [61]

Teta Kateřina urazila dědečka
Doktor Vlach pronáší posměšnou řeč o příslovích
Jak se chovati o pohřbu
Přísloví nedoceněná
Díváme se se slečnou Barborou na hvězdy
Prosím, nemluvte
Zase Saturnin
Jak to tenkrát bylo

KAPITOLA TŘINÁCTÁ [67]

Někdo zvoní
Poplach v prvním patře
Nemám s sebou deštník
Střílení jako o Božím těle
Jsem napaden
Saturnin lže
Kdo to mluví španělsky

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ [72]

Milé probuzení
Čekáme na nový most
Teta se snaží usmířit dědečka
O starých zlatých časech
Vzpomínky starého vojáka
Dědeček a šlechtic v historickém kroji
Šedý generál
Dědeček zapomněl vykládat o hraběnce

KAPITOLA PATNÁCTÁ [77]

Sbližování se slečnou Barborou
Začarované lehátko
Miloušovy nehody
Teta touží po dráze spisovatelské
Vypráví námět románu o "Květince Martě"
I Milouš by se uplatnil v literatuře
Jde jenom o jedno

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ [84]

Všetečná otázka doktora Vlacha
O románech pro ženy
Historie s číslovanými nápadníky
Nežeňte se s osobami pomatenými
Doktor Vlach si vyleze na křeslo a přísahá
Docházejí nám potraviny
Plán na záchranu
Dědeček drakonický

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ [89]

Milión lidí v řadě
Milouš nechce vypravovat
Saturninova bláznivá historie
Strašidlo pije koňak
Nepřístojné chování dubové skříně
Velitel hasičů a brnění ze 14. století
Baltazar Krys touží po klidu
Saturnin ve službách soukromého detektiva
Hodláme zemřít důstojně

KAPITOLA OSMNÁCTÁ [95]

Část posledních zásob zmizela
Teta Kateřina je jemnocitná
Saturnin neodpovídá
Nechovali jsme se tak, jak bylo naší povinností
Milouš nás překvapuje
Doktor Vlach pronáší zmatené výklady o duševním zdraví

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ [99]

Výprava startuje
Saturnin jako kronikář
Srub doktora Vlacha
Slečna Barbora čte dopis
Člověk prehistorický lezl na stromy
Neobvyklý úkryt klíče
Koupání v horské tůni je zdravé
Dělejte to také tak

KAPITOLA DVACÁTÁ [104]

Večer na horách
Je chladno a voda je studená
Co by se stalo, kdybych se díval dalekohledem do studny
Caesar nenosil flanelovou košili
Dědeček řeční s katastrofálními následky

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ [109]

Noc v lese
Mám hlídku do jedenácti hodin
O tom, co se událo
Milouš mě překvapuje
Měl bych se oholit
Prší
Vypadáme jako pobudové
Krátká úvaha o dobrodružství
Konec cesty

KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ [115]

Užíváme dobrodiní civilizace
Teta ošetřuje dědečka
Dědeček se zbláznil
Teta by ráda viděla toho smělce
Dávejte Eridě koňak

KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ [121]

Konec dovolené
Slečna Barbora myslí samostatně
Vzpomínka na muže, který nedovedl vyprávět
Zítra u Národního divadla

KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ [126]

Dědečkův dopis
Jak teta Kateřina dědečka ošetřovala
Vyhlášení svaté války romanopiscům
Dědečkova prosba, první po 28 letech

KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ [129]

Saturninův dopis
"Bohdá, že žízní nezahyneme!"
Úryvek ze společenského románu
Jak to bylo doopravdy
Pan Dale, poker a co z toho vzešlo
Běda spisovatelům

KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ [135]

139