TRPASLÍČCI  ROBINSONI


N A P S A L 
DOMINIK  FILIP

O B R Á Z K Y 
K R E S L I L 
MARIQUITA
 

VYDAVATELSKÝ  ODBOR  ÚSJU,  BRNO,  DVOŘÁKOVA  UL. 1

Obsah


 
PSANÍČKO ČTENÁŘŮM - ZVLÁŠTÉ TĚM MALÝM.

Milý kamaráde!

    Zrovna jsi se dostal na konec této knihy. Jakpak se Ti líbila? Myslím, že dobře - ale přece bych to rád slyšel rovnou od Tebe.
    Povím Ti proč! Tato kniha vyšla v knihovně Jitro. Tam už vyšlo mnoho zajímavých knih. Však jistě znáš třeba »Gabru a Málinku«, »Tygříka Vasku« nebo »Poctivého Abe«. Jsem redaktorem této knihovny - to jest člověkem, který musí do roka přečíst hromadu rukopisů, které mu posílají spisovatelé, musí z té hromady vybrat ty nejkrásnější, potom dát namalovat obrázky a bůhvíco ještě. Zkrátka mám s knihami starostí, že bys ani nevěřil.
    Ale musím se přiznat, že to dělám rád! Říkám si, že je to přece jen hezké, připravovat krásné knihy pro české hochy a děvčata. Jen bych si rád s malými čtenáři někdy povykládal, abych poznal, zdali se jim knihy opravdu líbí, co se jim líbí nejvíc, co říkají obrázkům, jaké knihy by ještě chtěli číst, a tak dále.
    Co kdybys mi o tom napsal! Buď sám, nebo všichni dohromady ve škole. To bych měl radost! Udělej to, ano? Adresa se musí napsat tak:

          Vydavatelskému odboru ÚSJU v Brně, Dvořákova 1. Pro redaktora Jitra.

    Těším se na Tvůj dopis a srdečně Tě pozdravuji.

          REDAKTOR JITRA.

     Děvčata prosím, aby se na mne nehněvala, že jsem napsal svůj dopis jen v mužském rodě. Platí také pro ně, toť se ví! Já za to nemohu, že není žádný rod obojetný!


DOMINIK  FILIP:

T R P A S L Í Č C I   R O B I N S O N I.

Ilustroval Mariquita. Vyšlo jako 41. svazek knihovny Jitro, kterou za redakce Antonína Zhoře vydává Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských v Brně, Dvořákova ul. 1. Vytiskla Novina v Brně.

Od spisovatele této práce vyšly ještě tyto knihy pro mládež:

  • »Mezi skřítky« (Vilímek 1914),
  • »Zlatá studánka« (Šolc a Šimáček 1931),
  • »Jak se čerti ženili« (Melantrich 1923), 
  • »Druhým životem« (Hynek 1931).
Obsahují nejednu pověst zpod Suchého Vrchu. Dále:
  • »Trpasličí robinsonáda« (Šolc a Šimáček 1920),
  • »Poslední oběť Bélova« (Družstevní práce 1925),
  • »Kouzelný prsten krále Šalamouna« (Toužimský a Moravec 1937)
  • »V srdci české divočiny« (knihovna Jitro, vydavatelský odbor ÚSJU, Brno, 1939), 
  • »Pohádky ze zapomenutého království« (Vl. Orel, Praha 1940).


Publikaci pořídil Eridanus s.r.o.
jako příspěvek do volně dostupného fondu české literatury.