Jehly, špičky, sochory a kůly
stesal, skoval, zostřil, sebral
kvůli
vojně s hloupostí a zlobou místo šavel
Borovský Havel

*****

Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

(Karel Havlíček Borovský: Epigramy - Králi)

*****

"Pročpak nepíšeš jako všichni jiní,
                 pročpak tvé pero černí jen a špiní?"
"Ale, vy páni kritikáři,
        vždyť namáčím ho v kalamáři"

(Karel Havlíček Borovský: Epigramy - Světu)

*****

Není nad původnost!
Každý po ní touží:
lidé chodí přes most,
to já půjdu louží.
(Karel Havlíček Borovský: Epigramy - Múzám)

*****

Lenoš a řvi,
dají mzdu dví!
Pracuj a kuš,
hubu suš!
(Karel Havlíček Borovský: Epigramy - Světu)

*****

Blaze tomu, kdo nic nemá,
nestará se, kam co schová.
Směle lehne, směle vstane,
žádnej mu nic neukradne.

(?)

*****

Nechceš-li si hubu spálit,
musíš mlčet nebo chválit

(?)