Bulharsko


Flag description

three equal horizontal bands of white (top), green, and red; note - the national emblem, formerly on the hoist side of the white stripe, has been removed

Popis vlajky

Tři stejné vodorovné pásy bílé (navrchu), zelené a červené barvy; pozn.- národní znak, dříve na vztyčené straně v bílém pásu, byl odstraněn.