Bělorusko

Mapy a popis vlajky

                                        Президент Беларуси Александр Лукашенко, август 2015


Porovnání některých slovanských jazyků
 
    RU  Все люди рождаются свободными и равными     в своём достоинстве и правах.                    Они наделены разумом и совестью        и должны поступать в отношении друг друга     в духе братства.

    BY  Усе людзi нараджаюцца вольнымi i роўнымi       ў сваёй годнасьцi i правох.                          Яны надзелены розумам i сумленьнем   i павiнны ставiцца адзiн да аднаго                       ў духу братэрства.

    UA  Всі люди народжуються вільними і рівними       у своїй гідності та правах.                           Вони наділені розумом та сумлінням     і повинні діяти у відношенні один до одного     в дусі братерства.

    PL  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi                   pod względem swej godności i swych praw.  Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem    i powinni postępować wobec innych                        w duchu braterstwa.

    CS  Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní               co do důstojnosti a práv.                                 Jsou nadáni rozumem a svědomím            a mají spolu jednat                                                   v duchu bratrství.

Гімн Беларусі
Мы, беларусы
Volný český překlad

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і.

Прыпеў:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Прыпеў

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Прыпеў

My, Bělorusové – pokojní lidé,
celými srdci oddaní své rodné zemi,
přátelství udržujeme, sílu získáváme
v pracovité, svobodné rodině.

Refrén:
Sláva požehnanému jménu naší země,
sláva bratrskému svazku národů!
Naše milující matka-vlast,
věčně živé, prosperující Bělorusko!

Spolu s bratry statečnými věky
my bránili rodný práh,
v bitvách za svobodu, v bitvách za osud,
získali jsme náš prapor vítězství.

Refrén

Přátelství národů – síla národů –
naše úctyhodná, slunečná cesta.
Vznáší se pyšně do zářivých výšin,
prapor vítězství – prapor radosti.

Refrén


https://www.youtube.com/watch?v=lwlDo40XoFI - Aura - Затрымай

https://www.youtube.com/watch?v=ZXZjijTjvEU - Aura - Так скучала я