Bělorusko


Flag description

red horizontal band (top) and green horizontal band one-half the width of the red band; a white vertical stripe on the hoist side bears Belarusian national ornamentation in red

Popis vlajky

Červený vodorovný pás(vrch) a zelený vodorovný pás poloviční tloušťky červeného pásu; bílý svislý pás na vztyčené straně nese běloruské národní zdobení v červené barvě.