Simone Boccanegra
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Giuseppe Verdi
Libreto: F.M.Piave
Premiéra: 12.3.1857 Benátky, Itálie
 

1. dějství: Boccanegra miluje dceru dóžete Fiesca, Marii a je ji milován. Dítě jejich tajné lásky bylo odevzdáno do péče Boccanegrovy. Brzy však záhadným způsobem zmizelo. Fiesco své dceři neodpustil. Uvěznil ji, až že smutku onemocněla. Kvůli Marii odhodlává se Boccanegra postavit se v čelo
vzbouřenců proti dóžeti. Ve chvíli, kdy je sám povolán dóžetem z lidu zvoleným, dovídá se, že Marie zemřela.

2. dějství: Po 20 let vede Boccanegra správu země rozumně. Do děje vstupují nové osoby, spojené se stále doutnajícím odporem patriciů proti vládě plebejců. Je to především mladý šlechtic Gabriele Adorno, snoubenec krásné Amélie, chovanky rodiny Grimaldi. Milostné vztahy k této dívce zasahují do politických události. O Amélii se uchází i Boccanegrův důvěrník Paolo Albiani. Ten se stane svědkem jak Boccanegra Amélii objímá a proto se postaví proti němu. Netuší, že dóze právě odhalil v Amélii svou kdysi unesenou dceru Marii. Albiani se rozhodne, že vyvolá proti Boccanegrovi vzpouru. Pokusí se o únos Amélie, kterou však zachrání Gabriele. Gabriele se domnívá, že únos zosnoval Boccanegra a staví se rozhodně do rady
jeho nepřátel. Je v tom utvrzován páterem Andreasem, který je vlastně bývalý dóze Fiesco. Politické rozbroje, vyhnané z osobních příčin na ostří nože, se snaží Boccanegra v řadě senátorů zmírnit voláním po svornosti všech. Do senátu však vnikne Gabriele a obviní dóze z únosu Amélie. Svědectvím Amélie však vyjde najevo, že pravým pachatelem byl Albiani, který je pak donucen, aby viníka, to je sám sebe proklel.

3. dějství: Paolo Albiani se spojil k pomstě proti Boccanegrovi s Gabrielem a páterem Andreasem. Sám přichystal pomalu působící jed a štve Gabriela k žárlivosti a útoku na dóžete. Ten je již zcela ve vleku patriciů a připravuje s nimi vzpouru. K útoku na Boccanegra však nedojde, protože Gabriele se včas doví, že Boccanegra je otcem Amélie. Dóze však již vypil čiší jedu.

4. dějství: Mezitím byla dokázána vína Paolovi. Je odsouzen k smrti a láska lidu se znovu projevuje nadšeným holdem Boccanegrovi. K holdu se přidávají i patriciové a tak je svár konečně zažehnán. I Fiesco a páter Andreas se smiřují s Boccanegrou. Na varování před Paolovým jedem je pozdě. Jed už působí. Umírající Boccanegra prozrazuje Fiescovi, že Amélie je jeho vnučkou, zasnubuje Amélii s Gabrielem a doporučuje lidu Gabriela za svého nástupce.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.