Sicilské nešpory
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Giuseppem Verdi
Libreto: E.Scribe, Ch.Duveyrier
Premiéra: 13.6.1855 Paříž
 

1. dějství: Na náměstí v Palermu se veselí francouzští vojáci, urážejí Siciliány i Elenu a tu dokonce donutí ke zpěvu. Nevyplatí se jim to, neboť Elena tesknící nad smrti svého bratra, popraveného tyranským guvernérem Montfortem, povzbuzuje svým zpěvem sicilský lid ke vzpouře. Myšlenka svobody se ozývá i v mladém Siciliánu Arrigovi, který divoce napadne Montforta. Montfortovi se líbí Arrigova odvaha, je k němu přitahován, ale zakazuje Arrigovi, aby se přiblížil k Eleně. Arrigo neposlechne a spěchá za Elenou do jejího paláce.

2. dějství; Na nábřeží u Palerma. Z vyhnanství se do vlasti tajné vrací lékař Da Procida, který se stává vlastním vůdcem povstání. Marně hledal pomoc proti Francouzům ve Španělsku, Byzanci i v Aragonsku. Nezbývá, než se dát do boje vlastními silami. Ve shodě s Elenou a Arrigem rozhodne se roznítit vzpouru. Je třeba vyvolat odvahu a hněv v srdcích zdeptaného lidu. To se stane v okamžiku, kdy při hromadném sňatku sicilských mladých párů se francouzští vojáci vrhnou na nevěsty a odvlečou je. Mezitím Arrigo vyznává Eleně svou lásku. Elena přiznává, že i ona ho miluje, avšak zasvětila se pomstě za bratrovu smrt. Vyzývá Arriga, aby ji pomohl pomstít bratra. Potom teprve bude čas myslet na lásku. Arrigo přísahá a hned nato je mu doručeno Montfortovo pozvání na večerní ples. Když Arrigo odmítá, je spoután a odvlečen. Procida a Elena se rozhodnou použít ples jako příležitosti ke vzpouře.

3. dějství: Síň v guvernérově paláci. Montfort odhalí Arrigovi, že je jeho otcem. Matka Arrigova od něho kdysi uprchla i s děckem a teprve před smrtí mu sdělila jméno synovo. Arrigo se děsí a tuší, že jeho rod ho navždy oddělí od Eleny i od boje za svobodu Sicílie. Na plese v paláci se Procida i Elena dají poznat Arrigovi a oznámí mu, co je domluveno. Montfort bude během plesu zabit. Arrigo pln rozporu se rozhodne otce varovat a prosí ho, aby se zachránil útěkem. Montfort odmítne a když dojde k přepadení, Arrigo zadrží ruku Eleny a otce zachrání i za tu cenu, že ho Elena i Procida, odsouzení k smrti, považují za zrádce.

4 dějství: Dvůr věznice. Arrigo těžce nese nedůvěru Eleny a Procidy. Prozradí jim svůj původ, že se zřekne otce a zemře s nimi. V okamžiku, kdy už má dojít k výkonu trestu smrti, domnívá se Montfort, že politický konflikt rozřeší osobním ústupkem. Dá odsouzencům milost a dokonce rozhodne, že se má ještě téhož dne při nešporách Elena stát Arrigovou ženou. Podmínkou je, že Arrigo jej uzná za svého otce. Arrigo, aby zachránil Elenu i Procidu souhlasí. Souhlasí i Procida, aby mohl pokračovat ve vzpouře a zničit Montforta právě při svatbě.

5. dějství: V guvernérově zahradě se Elena připravuje ke svatbě, plná lásky k Arrigovi. Přesto se na naléhání Procidovo, při vzpomínce na smrt bratrovu, se odhodlává připojit ke vzbouřencům a přemlouvá Arriga k útěku. Je však již pozdě. Při zvuku zvonu při nešporách, vrhnou se vzbouřenci na neozbrojené Francouze a pobijí je. Montfort padne, zemře i Arrigo, který chtěl otce chránit a nad jeho mrtvolou se probodne Elena. Sicílie však je osvobozena.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.