Rigoletto
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Giuseppe Verdi
Libreto: F. M. Piave
Premiéra: 11.3.1851 Benátky, Itálie
 

1.dějství: Na velkém plese ve vévodském paláci v Mantově je veselo. Sám vévoda, ač mu učarovala neznámá dívka, kterou zahlédl ve městě, obtěžuje svou přelétavou láskou hraběnku Ceprano. Nedbá žárlivosti jejího může a nechává se svým šaškem, hrbatým Rigolettem ponoukat ještě k větší lehkomyslnosti. Rigoletto je posměváček, který se svým ostrým jazykem mstí za zlý úděl panského šaška. Stíhá svými posměšky hraběte Ceprano i starého šlechtice Monterone, jehož dceru vévoda svedl a který tu hledá spravedlnost. Stařec za to Rigoletta prokleje.

2.dějství: Cestou domů setkává se Rigoletto, poděšený prokletím Monteronovým s nájemným vrahem Sparafucilem. Zatím odmítá jeho služby,  ale neopovrhuje jim, vždyť jsou si rovni. Jeden zraňuje dýkou, druhý jazykem. Rigoletto úzkostlivě skrývá svou dceru Gildu před špatnosti dvorského světa. Tají před Gildou i jméno její matky i jméno své a své povolání a přísně jí i její společnici Giovanně nařizuje, aby opouštěly dům jen, jdou-ly na mši. Netuší, že právě v chrámu poznala Gilda neznámého mladíka, který ji sledoval až sem a tajně vyslechl, že je dcerou Rigolettovou. Představuje se Gildě jako student Qualdier Malde a přijímá její vyznání lásky. Je to vévoda, který se musí před vracejícím se Rigolettem skrýt. Za Rigolettem se vplíží do domu i vévodovi dvořané, kteří šaška nenávidí pro posměšky a unesou Gildu v domnění, že je jeho milenkou. Rigoletta dokonce vyzvou, aby jim při únosu pomáhal pod záminkou, že jde o únos hraběnky Ceprano z vedlejšího domu. Teprve po činu, podle výkřiků Gildy, pozná, že napomáhal při únosu své dcery.

3.dějství: Vévoda zatím zjistil, že Gildu kdosi unesl. Jeho kumpáni mu však vypravují, jaký kousek provedli Rigolettovi a dávají mu Gildu v plen. Rigoletto ji zatím marně hledá ve vévodově paláci a prosí dvořany o její navrácení. Gilda se mu vrací zneuctěna. Rigoletto přísahí vévodovi pomstu za sebe i za Monterona, kterého vévoda dál právě uvěznit.

4.dějství: Rigoletto chce přesvědčit Gildu o vévodové špatnosti a proto ji zavede do pokoutní hospody Sparafucilovy. Gilda skutečně slyší vévodovu lehkomyslnou píseň i jeho dvoření tanečnici Maddalene. Rigoletto zatím zjednal Sparafucila, aby svého hosta zavraždil a mrtvolu mu odevzdal. Sám ji chce vrhnout do řeky. Ale Gilda, stále v zajetí své lásky k vévodovi, vrací se do hostince, aby vévodu varovala. Slyší, jak se Sparafucile domlouvá s Maddalenou, že nezavraždí vévodu, ale místo něho prvního, kdo se mu naskytne. Tu se Gilda rozhodne. V mužském obleku vstupuje do hostince a dobrovolně se stane Sparafucilovou obětí. Rigoletto odnáší pak v pytli k řece o půlnoci lidské tělo. V bouřlivé noci zaslechne však náhle z hospody vévodův zpěv. Čí tělo to tedy odnáší? Rozhalí látku a ke své hrůze vidí svou milovanou dceru. Ještě z posledních sil se Gilda přizná ke své oběti za vévodu. Ubohý Rigoletto, oběť vlastní pomsty, zůstává sám, vzpomínajíc na prokletí Monteronovo.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002.