Othello
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Giuseppe Verdi
Libreto: Arriga Boita
 

1. dějství: Kyperský lid v přístavu v úzkosti pozoruje rozbouřené moře a v jeho vlnách zmítající se benátskou loď, na které přijíždí hrdina výpravy proti musulmanům, Otello. Bouře konečně ustává, loď šťastně přistane a Otello za jásotu lidu vchází do pevnosti. Mezi svými vojáky má Otello jednoho nepřítele, Jaga, kterého si znepřátelil tím, že při jmenování kapitánem dál přednost svému příteli Cassiovi. Jago se rozhodně pomstít se za tuto urážku. Popouzí mladého Rodriga, aby se dvořil Otellově ženě Desdemoně a při pitce svede Cassia ke sporu s Montanem. Otello, přivolaný Jagem k jejich zápasu zbavuje za to Cassia jeho hodnosti. Konečně nastane klid a Otello s Desdemonou se mohou těšit že shledání.

2. dějství: Sesazením Cassiovým není nasycena Jagova pomstychtivost. Radí tedy pokrytecky Cassiovi, aby vyhledal Desdemonu v zahradě a požádal ji o přímluvu u Otella. Sám pak využívá Otellovi žárlivosti k další intrice, cynicky hrd na svou zlou, škůdcovskou povahu, která nevěří v dobro ani lásku. Obratnými náznaky vzbudí Otellovo podezření, že Desdemona a Cassio se milují. Prostřednictvím své nic netušící manželky Emilie, společnice Desdemony, zmocní se Desdemonina šátku, kdysi jí Otellem darovaného. Jago slíbí pak Otellovi, zachváceného již krutou žárlivostí důkaz o oprávněnosti svého podezřívání Cassia. Slyšel prý Cassia mluvit že sna o lásce Desdemony a ví prý, že Desdemona darovala svůj šátek Cassiovi.

3. dějství: Ve velké síni pevnosti nastrojí Jago svou léčku. Otello krutě obviňuje svou ženu z nevěry a ona nevědomky, svojí přímluvou za Cassia, Otellovu zlobu ještě více rozněcuje. Přichází Cassio, přilákán sem Jagem. Otello, skryt, vyslechne jejich rozhovor a on i Cassio padají bezelstně do Jagovy léčky. Jago obratně sestavuje své zdánlivě nevinné otázky a otáčí Cassiovy odpovědi tak, že Otello už pevně věří v Desdemoninu vinu, zvláště když se přesvědčí, že Cassio má skutečně Desdemonin šátek. Netuší ovšem, že mu jej právě před chvílí Jago vhodil do jeho bytu. Otello ve své zuřivě zlobě na Desdemonu sotva dokáže vyslechnout benátské poselstvo zvoucí ho k dóžeti. Ten jmenuje na jeho místo na Kypru Cassia. To Otella tak rozzuří, že se ke zděšení všech vrhá na Desdemonu a srazí ji k zemi. Radí se pak dokonce s Jagem jak Desdemonu usmrtit a přijímá jeho radu, aby ji zardousil. Cynickým triumfem Jagovým nad omdlelým Otellem scéna končí.

4. dějství: Ve své ložnici Desdemona těžce přemítá nad podivným chováním svého chotě. V myšlenkách na něho a ve vzpomínkách na své mladí usíná. Tu vstupuje Otello. Desdemoniny nářky ani prosby nepomohou. Otello zardousí nevinnou ženu vlastníma rukama. Její výkřiky o pomoc přivolaly Emilii a ostatní. Emilie označuje Otella jako vraha Desdemony a Jaga jako původce a příčinu všeho. Otello se chce na Jaga vrhnout, ale ten v hrůze prchá. Zoufalý nad svým činem, již přesvědčen, jak Desdemoně křivdil a jak zbytečně zahubil své štěstí a její život, Otello se nad jejím tělem probodne.

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002