Maškarní ples
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Giuseppe Verdi
Libreto: A. Somma
Premiéra: 17.2.1859 Řím, Itálie
 

1. dějství: V přijímací síni bostonského paláce udílí guvernér hrabě Richard ranní audienci. Prohlíží listinu pozvaných na zítřejší maškarní ples a potěšen čte i jméno Amélie, ženy svého tajemníka Renata. Vyčítá si, že ji miluje, protože Renato je jeho oddaný přítel, který dokonce odkryl spiknutí zosnované několika dvořany proti Richardově vládě. Při své audienci má guvernér podepsat i rozsudek o vyhoštění věštkyně Ulriky že země. Protože však Richardovo páže Oskar tvrdí, že Ulrika není podvodnice, ale skutečná věštkyně, odhodlává se Richard že žertu, ji napřed vyzkoušet. Spiklenci vítají, že se rozhoduje v převleku vstoupit do obydlí Ulriky. Přestrojen za rybáře vešel Richard skutečně do tajemné chýše. V tom ohlásí se nová návštěva dámy, která požaduje nejpřísnější utajení. Na příkaz Ulriky se všichni vzdálí, jen Richard, který poznal sluhu Améliina, skryje se v chýši.

   Slyší, jak Amélie se zpovídá že své nedovolené lásky k němu a žádá Ulriku o pomoc a lék proti svému citu. Ulrika Amélii pořadí, aby se vydala o půlnoci na popraviště za městem a utrhla čarovný květ, jehož šťáva ji osvobodí od hříšné lásky. Amélie pevně rozhodnuta podstoupit hrůznou cestu odchází a Ulrika pak prorokuje Richardovi, že bude brzy zavražděn a to tím, kdo mu dnes první podá ruku. Vstupuje Renato a tiskne Richardovi pravici. To se zdá Richardovi i všem jeho průvodcům, mezi nimiž jsou i spiklenci důkazem o nesprávnosti věštby. Přesto však Richard zruší rozsudek proti Ulrice.

2. dějství: Za Bostonem na pusté pláni je popraviště. Sem právě o půlnoci přichází Amélie a zde ji také očekává Richard. Amélie přizná svou lásku k němu, ale připomíná mu svou povinost k manželu, hraběti tak oddanému. V tom však přistupuje Renato. Sledoval Richarda až sem, aby ho varoval před spiklenci, kteří jsou mu na stopě a chtějí ho zavraždit. Richard rozkazuje Renatovi, aby jeho společníci, zahalenou závojem, odvedl do města, aniž by pátral kdo to je. Spiklenci však, domnívajíce se, že průvodcem ženy je Richard, dvojici přepadnou a vrhnou se na Renata. Při šarvátce je Amélie prozrazena. Renato ji odvádí domů, jak slíbil, ale přísahá Richardovi pomstu a zve proto spiklence na příští den k sobě do domu.

3. dějství: V Renatově domě je dusno. Renato se rozhodl usmrtit Amélii a tak ztrestat její nevěru. Amélii se podaří přesvědčit ho o své nevině. Nakonec se Renato rozhodne jinak. Aby nepřipravil svého syna o matku, chce se pomstít za svou pohanu ne životem Amélie, ale životem jejího svůdce. Slíbí svou pomoc spiklencům a vítá, že právě Améliinou rukou je vylosován, aby vraždu provedl. Má se tak stát na maškarním plese. Richard dodatečně lituje, že vystavil Amélii takovému nebezpečí svou láskou a rozhoduje se, že se zbaví pokušení tím, že pošle Renata i s Amélii do Anglie. Ač Amélií varován, neváhá jít na ples. I tam ho Amélie marně varuje. Je stejně již pozdě. Renato, který zpozoroval Richardovo setkání s Amélií, ho probodne. Richard posledním dechem prohlašuje nevinu Amélie a své odpuštění Renatovi.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.