La Traviata (Violetta)
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Giuseppe Verdi
Libreto: F.M.Piave
Premiéra: 6.3.1853 Benátky
 

1. dějství:  V salónu Violetty, slavné pařížské kurtizány shromáždili se hosté, mezi nimi i nový Violettin ctitel Alfréd Germont. Je to mladík citlivý a něžný, který uchvacuje Violettu jinou láskou než jaké je zvyklá, upřímnou a obětavou. Violetta se snaží odkazem na svoji nestálost ho varovat, podléhá však svému vznikajícímu novému citu. Uvažuje nad svým životem, marným v honbě za prchavými chvílemi požitků, touží po skutečném štěstí a zve proto Alfréda k sobě na druhý den.

2. dějství:  Alfréd odvedl Violettu za Paříž, do malého domku na venkově a šťastné tráví dny po jejím boku. Nedovede však zabezpečit všední stránku života a teprve až zjistí, že Violetta prodává své šperky, aby bylo z čeho žít, odjíždí do Paříže obstarat peníze. Jeho štěstí je ohroženo i jinak. Violettina přítelkyně Flora marně láká Violettu zpět do Paříže. Tohoto cíle však dosáhne Alfrédův otec. V nepřítomnosti Alfrédově vyhledá  Violettu a důtklivě ji připomíná Alfrédovu budoucnost a dobrou pověst. Svazkem s ní, ženou nepočestnou, prý Alfréd vrhá do neštěstí celou rodinu a zejména svou sestru, která by k vůli bratrovi ztratila možnost vdát se do slušné rodiny. Tu Violetta, právě proto, že Alfréda miluje, se ho vzdává. Prosí zprvu otce, aby ji dopřál krátkou dobu štěstí a svěřuje se mu, že pro život s Alfrédem obětovala celý svůj majetek a vyzná i to, že je těžce nemocná. Nakonec se poddává a rozhodne se, že Alfréda opustí. Předstírá mu v dopise, že ji pokojný život omrzel a že se vrací do starého bujného prostředí.

3. dějství:  Do taneční síně mezi maskované hosty vstupuje bledá a nešťastná Violetta po boku bohatého kavalíra. Zděšená však vidí u karetního stolu Alfréda. Aby jej podle slibu, který dala otci, skutečně vymanila že svého vlivu, předstírá lásku k jinému. Tu ji Alfréd těžce uráží tím, že ji vmetá do tváře peníze za její lásku. Taková hrubost uráží všechny přítomné i starého Germonta, který Alfréda sledoval pln obav až sem.

4. dějství:  Žalem a steskem propukla Violettina nemoc v plně síle. Ubohá dívka očekává ve své ložnici lékaře. Je na konci svých sil i peněz. Je ji určeno již jen několik dní života. Je hluboce nešťastná, že jí nebude dopřáno ani naposled uvidět Alfréda, který jak se dovídá z dopisu starého Germonta, věděl o všech jejich obětech, ale po souboji musel uprchnout že země. Alfréd se však přece jen objeví, aby obšťastnil její poslední chvíle a líčí ji budoucí šťastný život po jeho boku, nedaleko od Paříže. Violetta je však již příliš slabá, aby ho mohla skutečně následovat a ani souhlas starého Germonta k sňatku s Alfrédem již nepomůže. Germontpozdě lituje, že svým zákrokem zničil život ušlechtilé dívky i štěstí svého syna a spolu s ním naříká nad Violettinou smrti.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.