Ernani
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Giuseppe Verdi
Libreto: F.M.Piave
Premiéra: 9.3.1844 Benátky, Itálie
 

1.dějství: Vysoko v Aragonských horách se vůdce banditů Ernani rozhoduje, že pomoci svých druhů osvobodí svoji milovanou Elvíru z moci jejího strýce, španělského šlechtice Silvy. Silva chce totiž násilím Elvíru donutit k sňatku. V Silvově hradu připravuje se svatba Elvíry se Silvou. Tu však vstupuje do hradu sám král španělský Don Carlos, jenž se chce také Elvíry násilím zmocnit. Elvíra se mu brání dýkou a jí ku pomoci vnikne do hradu právě včas Ernani, který krále nenávidí jako tyrana a krutovládce. Utká se s ním v souboji, který je však přerušen příchodem Silvy. I on se chce bít s těmi, kdož násilím vnikli do jeho domu a vyzývá k souboji jednoho po druhém. Brzy se však jeden z nich projeví jako španělský král a vymlouvá se, že se zastavil v Silvově hradu jen cestou do Cách ke korunovaci.

2.dějství: Pronásledován králem, vkrade se Ernani v masce poutníka znovu do Silvova domu. Vidí přípravy k svatbě, domnívá se, že ho Elvíra zradila, ale přesvědčí se o její nevině. Žádá proto Silvu o asyl. Nezbývá mu nic jiného, neboť Silva již zajal všechny jeho druhy. Ač v něm Silva poznal svého soka, ukrývá ho i proti vůli a rozkazu královu. Král dává hrad prohledat, Ernaniho však nenalézá. Tu král rozkáže, aby mu Silva vydal jako rukojmí místo Ernaniho Elvíru. Silva se podrobí královu rozkazu a nezruší slib, že Ernaniho neprozradí, vyzývá ho však na souboj, sotva král s Elvírou odjede. Když se však od Ernaniho dozví, že král, kterému Elvíru sám vydal, usiluje rovněž o její lásku, svolává svůj lid do zbraně proti králi. Pomsty nad Ernanim se však nevzdává a ponechává Ernanimu svobodu k pomstě na králi pouze pod podmínkou, že Ernaniho život mu nadále patří a že Ernani se musí usmrtit, jakmile zaslechne zvuk Silvova rohu.

3.dějství: Před hrobkou Karla Velikého v Cáchách přistihne Don Carlos vzbouřence proti své vládě. Poznává mezi nimi Silvu i Ernaniho a všechny vzbouřence odsuzuje k smrti. Ernani, který chce s ostatními skončit smrtí rytířskou, prohlašuje své pravé jméno - je dávným odpůrcem královým, Janem z Aragony. Na prosby Elvíry a na oslavu své volby císařem německým, dává Don Carlos vzbouřencům milost a spojuje oba milence. Tu opět vzplane Silvova zášť k Ernanimu.

4.dějství: V paláci Ernaniho chystá se jeho svatba s Elvírou. V okamžiku nejvyššího štěstí zazní však zvuk rohu, vstupuje Silva a žádá Ernaniho život. Prosby Elvířiny nepomáhají. Ernani se podle své přísahy probodne dýkou Silvovou a Elvíra umírá s ním před očima pomstychtivého starce.

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.