Aida
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Giuseppe Verdi (1813 – 1901 Parma, Itálie)
Libreto: A. Ghislanzoni
Premiéra: 24.12.1871 v Káhiře
 

1. dějství: V královském paláci v Memfidě se rozhoduje o volbě nového vojevůdce egyptského vojska proti Ethiopským. Radames, jeden z reků, touží po této cti, aby pak mohl dosáhnout otrokyně Aidy, kterou miluje. Jeho lásku k Aidě vytuší i princezna Amneris, která Radama miluje a chce proto Aidu zničit. Na radu bohů je vojevůdcem skutečně jmenován Radames. To však v Aidě vzbudí velký rozpor. Miluje toho, který povede boj proti její vlasti. Nikdo netuší, že minulý boj vznikl kvůli ní. Je totiž dcerou krále Ethiopu Amonasra, který se vydal proti Egyptu, aby svou dceru vysvobodil z otroctví. V chrámě boha Vulkána prosí Egypťané o vítězství nad Ethiopy a zasvěcují Radama vůdcovskému úkolu.

2. dějství: Amneris volá do své komnaty Aidu a předstíráním, že Radames padl, chce zní vylákat přiznání lásky k Radamovi. Aida ani v největším bolu nezradí své tajemství, ale když se doví, že Radames žije, přizná se. Ale uvědomuje si nemožnost své lásky a rozhodne se, že se Radama vzdá. Před branami Théb král s Amneris, dvořanstvem i lidem vítá Radama i jeho vítězné voje. Mezi zajatci poznává Aida svého otce a prosí o jeho záchranu. K její prosbě se přidává i Radames, ale nedosáhne toho, aby zajatci byli propuštění. Král jen svoluje,aby Aida a její otec, o němž nikdo netuší, že je to sám král ethiopský, byli chování jako rukojmí míru. Jako odměnu Radamovi za vítězství nabízí mu král svou dceru Amneris a vládu.

3. dějství: V chrámě Isidine modlí se Amneris za požehnání a lásku Radamovu. Zatím však Aida očekává Radama na březích Nilu. Dříve však přichází její otec a žádá, aby Aida vylákala na Radamovi zprávu, kudy chce vést útok proti Ethiopům. Aida těžce bojuje mezi láskou k otci i vlasti a láskou k Radamovi, zvláště, když Radames ji přísahá svou lásku a je rozhodnut po další vítězné bitvě si vyžádat jako odměnu králův souhlas ke svazku s Aidou. Aida je si však jistá, že Amneris se Radama nevzdá a žádá svého milence, aby s ní uprchl do její země. Radames konečně souhlasí a prozrazuje, kudy lze obejít stráže a vojsko egyptské. Jakmile vyřkne osudná slova, vystoupí z úkrytu Aidin otec a prohlašuje svůj stav. Tu Radames chápe, že svou neobezřetností zradil svou vlast. Umožňuje Aidě i Amonasrovi útěk, sám se však vydává v ruce Egypťanů přiznáním ke své zradě.

4. dějství: Radames má být za svoji zradu souzen. Amneris ho chce zachránit za slib, že se vzdá Aidy. Radames však odmítá život za takovou cenu a je odsouzen k smrti pohřbením za živá v hrobce chrámu Vulkánova. V podzemní hrobce, kde byl uzavřen, nalézá Radames Aidu, které se podařilo uprchnou a úkryt se v hrobce, aby spolu s Radamem nesla jeho osud. A zatím co Aida umírá v Radamově náručí spolu s ním, zní nad hrobkou zpěv kněží a nářek Amneridin.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.