Lazebník sevillský
Komická opera o 2 dějstvích
Skladatel: Gioacchino Rossini (1792 – 1868 Pesaro, Itálie)
Libreto: Cesare Sterbini
Premiéra: 20.2.1816 Řím, Itálie
 

1. dějství: Před domem doktora Bartola v Seville zní před svítáním serenáda. Zpívá ji mladý, hezký hrabě Almaviva, který se tu náhodně setká s Figarem, svým bývalým sluhou, dnes nepostradatelným lazebníkem a holičem celé Sevilly. Holí denně i doktora Bartola a proto ví a poví Almavivovi, že ta, které zpíval zastaveníčko je bohatá Rosina, kterou starý doktor přísně hlídá před ctiteli, aby si ji, či spíše její věno, mohl vzít sám. Má se to stát ještě téhož večera.

  Almaviva tomu chce zabránit a jeho dukáty zbystří Figarovu fantazii. Figaro poradí hraběti, aby si od svého přítele, velitele městského pluku vyžádal ubytovací lístek, vypůjčil si uniformu a tak vnikl do Bartolova domu, předstíraje opilost, neboť opilce nebude nikdo podezírat z milostných spádů. V pokoji Bartolova domu zatím Rosina píše dopis svému ctiteli, který se ji svou písní představil jako chudý student Lindoro. Netuší, že je to hrabě. Almaviva totiž ví, že Bartolo zná jeho lásku k Rosině a proto to incognito. Rosina je obklopena samými náhončími Bartola. Jejím učitelem hudby je intrikán a pomlouvač don Basilio a hospodyní je mrzutá a jedovatá Marcellina. Jediný, kdo jí nabízí pomoc, je Figaro, který rád převezme Rosinino psaníčko pro Almavivu. Není toho však třeba, neboť Almaviva se už domáhá vstupu do domu, dá se rychle poznat Rosině a ubrání se odporu Bartola i přivolané městské stráži.

2. dějství: Doktoru Bartolovi se přece jen podařilo dostat Almavivu že svého domu. Hrabě se však znovu vrací v přestrojení za učitele hudby, prý místo onemocnělého Basilia. Získá si důvěru Bartolovu tím, když mu dá jako důkaz Rosinin dopis a varuje ho před Almavivou. Sotva se mu však podaří domluvit se s Rosinou, s Figarovou pomoci získat klíč od balkónu a dokonce i vyhodit Basilia, který sem přichází nevhod a zcela zdráv, sotva domluví s Rosinou útěk a tajný sňatek, je Bartolem přece jen poznán a vyhozen. Bartolo vidí, že musí jednat rychle. Objednává do svého domu notáře a začne intrikařit. Tvrdí Rosině, že ji její milenec zradil a že ji chce jen zneužít. Na důkaz jeho viny jí ukazuje její vlastní dopis, který mu Almaviva před tím dal. Ten Lindoro prý ji chce zašantročit hraběti Almavivovi. Rosina žádného Almavivu nezná a proto se na Lindora tak dopálí, že sama naléhá na rychlý sňatek s Bartolem. Aby nepropásl vhodnou chvíli, běží Bartolo sám pro notáře. V tom se rozpoutá bouře a té využívají Almaviva s Figarem a pomocí žebříku vniknou balkónem do domu. Vysvětlení mezi milenci je věci okamžiku, ale uniknout nelze, protože Bartolo z venku odnesl žebřík a do domu vstupuje Basilio s notářem. Stačí však úplatek Basiliovi, aby on sám nařídil notáři provést oddavky Rosiny s Almavivou místo s Bartolem. Doktor Bartola si na Almavivu dokonce přivede stráž jako na lupiče, ale nezbývá mu, než konstatovat, že Rosinu prohrál. Na odškodnění mu Almaviva postupuje Rosinino věno.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.