Turandot
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Giacomo Puccini
Libreto: G.Adami, R.Simoni
Premiéra: 24.4.1926 Milán, Itálie
 

1. dějství: Před branami Pekingu ozve se hlasatelův hlas: Kdo se chce stát mužem princezny Turandot, musí rozluštit její tři hádanky! To slyší i neznámý princ, uprchlík že své země, obsazené nepřátely. Setkává se v Pekingu náhle se svým otcem. Je to Timur, kdysi král tatarský, nyní žebrák. Je odkázán jen na pomoc otrokyně Liu, která ho provází z lásky k princi, Timurovu synu. Princ se raduje se setkání s otcem a Liu, ale rozhoduje se, že se přihlásí k rozluštění hádanek. Neodrazuje ho ani to, že právě téže noci bude popraven perský princ, nápadník princezny, který hádanky neuhádl. Ani třem ministrům královým se nepodaří prince odradit. Chce přemoci a pokořit Turandot, jejíž tajemný zjev jej láká. Udeří na gong a tím se přihlásí jako princeznin nápadník.

2. dějství: Ministři Ping, Pang a Pong jsou již unaveni věčnými popravami princezniných nápadníků. Za první rok její vlády padlo šest hlav, v druhém roce osm, letos již třináct a zas se hlásí další pošetilec. Čína zahyne, bude-li takto bezbožné hynout láska! Na náměstí před císařským palácem přihlíží lid, jak se nový nápadník hlásí ke zkoušce. Sám císař mu také rozmlouvá jeho úmysl. Princ ale vytrvá, zvláště když mu Turandot vysvětluje, proč je tak krutá. Kdysi vládla v Čině princezna Lou-ling, pramáti Turandot. Tu unesl chán Tatarů, kteří přepadli a zničili celou zemi, princeznu zneuctili a umučili k smrti. Turandot se za ni mstí všem, kdo se ji chtějí zmocnit. Nechce nikdy poznat lásku! Princ odvážně rozluští hádanky: První značí naději, druhá krev, třetí Turandot. Uhodl, ale princezna se vzpírá přijmout jej za muže. I císař ji napomíná, že musí splnit přísahu. Když princ vidí její odpor, nechce využít svého vítězství. Vzdává se ho a slibuje podstoupit smrt, ale pod podmínkou, že Turandot do rána uhodne jeho jméno.

3. dějství: V královských zahradách lká lid nad novou krutostí Turandot. Vypátrá-li Turandot jméno neznámého prince, nebude vraždění konce. Ministři lákají prince bohatstvím, aby prozradil, kdo je. Sluhové přivlekou Timura a Liu, s nimiž byl princ viděn a nutí je, aby prozradili princovo jméno. Sama Turandot je chce přinutit k odpovědi a tu Liu, aby zachránila Timura od mučení prohlásí, že jen ona sama zná prince, ale aby nemusela odpovědět, probodne se dýkou a s vyznáním lásky k princi umírá. Že žalu nad její smrtí obžalovává princ Turandot z krutosti, strhne její závoj a aby ji veřejně pohanil, políbí ji. Polibek však vzbudí v obou náhlou lásku. Princ sám zašeptá Turandot své jméno: je Kalaf, princ tatarský. Princezna ho zve na veřejný soud lidu. Před císařem, svým otcem pronáší Turandot své rozřešení princovi hádanky: jeho jméno je Láska. V tom jménu konci krutá vláda Turandot a začíná vláda lásky v Čině.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.