Non piangere, Liu
 
Non piangere, Liu  Neplač, Liu, 
se in un lontano giorno  pokud jsem kdysi dávno 
io t'ho sorriso  se na tebe smál, 
per quel sorriso,  pro ten úsměv, 
dolce mia fanciulla  mé sladké děvčátko, 
m'ascolta:  slyš mne: 
il tuo signore  tvůj pán 
sarr, domani,  bude, zítra, 
forse, solo al mondo  snad, sám na světě. 
Non lo lasciar...  Neopouštěj ho... 
portalo via con te  vezmi ho s sebou. 
Dell'esilio,  Vyhnanskou, 
addolciscia lui le strade      ty oslaď pro něj cestu. 
Questo...questo,  Tohle... tohle... 
o mia povera Liu,  ó moje ubohá Liu, 
al tuo piccolo cuore  pro tvoje srdéčko 
che non cade  které se nevzdává: 
chiede colui  modli se za toho 
che non sorride piu.  jež se už neusmívá! 

Podle pramenů z Internetu velmi zběžně přeložil Přemysl Nedvěd st. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.