Nessun dorma
 
Nessun dorma, Nessun dorma!  Nikdo nespí! Nikdo nespí! 
Tu pure, o Principessa,  Ty též ne, ó Princezno, 
nella tua fredda stanza,  ve svém chladném pokoji 
guardi le stelle  hledíš na hvězdy 
che tremano d'amore e di speranza.      jež se chvějí láskou a nadějí! 
Ma il mio mistero e chiuso in me,  Však mé tajemství je ve mně skryto, 
il nome mio nessun sapra!  mé jméno nikdo nepozná! 
No, no, sulla tua bocca lo diro'  Ne ne, zjevím je až na tvých rtech, 
quando la luce splendera'!  až svit dne se zaskví! 
Ed il mio bacio scioglierr il silenzio  A polibkem mým roztaje to mlčení 
che ti fa mia!  jež dělá tě mou! 
(Il nome suo nessun saprr!  (To jméno nikdo nepozná! 
e noi dovrem, ahime, morir!)  A my budem muset zemřít!) 
Dilegua, o notte!  Odejdi, ó noci! 
Tramontate, stelle!  Zmizte, vy hvězdy! 
All'alba vincero'!  Já s ránem zvítězím! 

Podle pramenů z Internetu velmi zběžně přeložil Přemysl Nedvěd st. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.