Tosca
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Giacomo Puccini
Libreto: V.Sardou, G.Giacosa, L.Illica
Premiéra: 17.1.1900 Řím, Itálie
 

1. dějství: Do kaple kostela sv. Ondřeje se vplíží muž, který uprchl že žaláře Andělského hradu, Cesare Angelotti, vězněný za účast na italském osvobozeneckém spiknutí. Je obětí šéfa policie Scarpie. V kostele v téže době maluje obraz Marie Magdaleny malíř Cavaradossi, v němž Angelotti poznává svého dávného přítele. Musí se však znovu skrýt, když se domáhá vstupu do zamčeného chrámu malířova milenka, zpěvačka Tosca. Je žárlivá, uslyšela hovor a přece nalézá svého milence samotného. Podezírá ho proto, že v chrámu ukryl jinou ženu, patrně markýzu Attavanti, jejíž podobu poznává v tazích obrazů. Malíři se podaří Toscu uklidnit a odeslat z chrámu. Angelotti se zatím převlékl do ženských šatů, které mu jeho sestra ukryla v kapli, zapomene tam však vějíř a uprchne. Ale Scarpia je mu již na stopě. Vpadne do chrámu právě ve chvíli, kdy se donese zpráva o porážce Napoleona a o vítězství rakouských vojsk. Nalezne v kostele balík šatstva a podezírá Cavaradossiho, že uprchlíkovi pomáhal. Scarpia miluje Toscu a začne proto spřádat své sítě. Vzbudí žárlivost Toscy vějířem, který nalezl v kapli a když Tosca dozpívá své sólo při děkovné mši za vítězství, dá ji sledovat policií.

2. dějství: Scarpia dal Cavaradossiho zatknout, nepodařilo se mu však dostat z něho přiznání, kde je skryt Angelotti. I Tosca, na přání Angelottiho, zatajuje, co ví. Scarpia dává ve vedlejší místnosti Cavaradossiho mučit a Tosca slyší úpění svého milence. Aby zabránila dalšímu mučení, Tosca prozradí úkryt Angelottiho Cavaradossi, ač k smrti ztýrán, vytýká Toscejejí zradu. V té chvíli přichází zpráva, že pověst o vítězství Rakušanů byla lživá a že zvítězilo vojsko francouzské, bojující i za osvobození Itálie. Cavaradossi se hrdě projeví jako revolucionář, který vítá jitřenku svobody. Tím dává Scarpiovi možnost, aby ho, svého soka v lásce, dál odsoudit k smrti. Angelottiho se Scarpiovi nepodaří dostihnout - vzal si život když pro něho přišli biřici Scarpiovi. Tosca nemůže dosáhnout změny rozsudku nad Cavaradossim ani prosbami, ani nabídkou výkupného. Scarpio žádá jen ji, samu. A tu se Tosca odhodlá k odvážné hře. Předstírá, že je ochotna přijmout Scarpiův návrh, vyžaduje však od něho slib, že Cavaradossi bude zachráněn. Scarpio slíbí, že dá Cavaradossiho zastřelit jen na oko, slepou patronou a že dá Tosce i jejímu milenci průchodní list k útěku. Skutečně dá takový příkaz a Tosca je si jistá bezpečnosti Cavaradossiho. Pak se Scarpio k Tosce blíží, ale ona ho probodne a uprchne.

3. dějství: Na terase Andělského hradu má být časně ráno Cavaradossi zastřelen. Zde jej před popravou vyhledá Tosca, vyděšená svým činem, ale odhodlána Cavaradossiho zachránit. Vyznává svému milenci jak zavraždila Scarpiu i to, že on sám bude zastřelen jen zdánlivě a že pak spolu uprchnou. Cavaradossi proto odchází klidně na popravu a klidně přihlíží i Tosca, jak Cavaradossi po výstřelu padá. Teprve pak se zděšená přesvědčí, že ji Scarpio oklamal. Ve chvíli, kdy v největším zoufalství klečí nad mrtvolou, přichází stráž, aby ji zatkla pro vraždu na Scarpiovi. Tu se Tosca odhodlaně vrhá s výšin Andělského hradu do hlubin.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.