Un bel dì, vedremo
 
Un bel dì, vedremo    Jednoho šťastného dne uvidíme 
Levarsi un fil di fumo    stoupající sloup kouře 
Sull'estremo confin del mare    za vzdáleným horizontem moře. 
E poi la nave appare    A pak se objeví loď, 
E poi la nave è bianca.    a pak ta loď bude bílá. 
Entra nel porto, romba il suo saluto.        Vplouvá do přístavu, houká svůj pozdrav. 
Vedi? È venuto!    Vidíte to? On přichází! 
Io non gli scendo incontro, io no.    Nejdu dolů k setkáni s ním, ne. 
Mi metto là sul ciglio del colle    Zůstávám na vrcholku kopce. 
E aspetto gran tempo    A dlouho čekám, 
e non mi pesa a lunga attesa.    a vůbec mi nevadí to dlouhé čekání. 
E uscito dalla folla cittadina    A vycházeje z rušného města, 
Un uomo, un picciol punto  muž, malý bod, 
S'avvia per la collina.    stoupá na kopec. 
Chi sarà? Chi sarà?    Kdo je to? Kdo je to? 
E come sarà giunto  A jak přichází blíž,
Che dirà? Che dirà?    co řekne? Co řekne?
Chiamerà Butterfly dalla lontana    Bude volat Butterfly už z dálky. 
Io senza far risposta    A já se neozvu,
Me ne starò nascosta    zůstanu schovaná, 
Un po' per celia,    trochu ho potrápím
Un po' per non morire    jen trochu, ne moc.
Al primo incontro,    A až se setkáme,
Ed egli al quanto in pena ,   potom, co bude mít trochu strach, 
Chiamerà, chiamerà:  bude volat, bude volat:
"Piccina - mogliettina    "Moje malá, drahá ženo,
Olezzo di verbena"    pomerančový květe",
I nomi che mi dava al suo venire.    tak, jak na mě volal když přijel minule. 
Tutto questo avverrà,  To všechno se stane
te lo prometto  a to ti slibuji.
Tienti la tua paura -  Neboj se nic -
Io con sicura fede lo aspetto.    s pevnou vírou čekám na něj. 

Podle pramenů z Internetu velmi zběžně přeložil Přemysl Nedvěd st.. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.