Chi il Bel Sogno di Doretta    - Doretin krásný sen
 
Chi il bel sogno di Doretta  Kdo ten krásný sen Dorotky 
Potè indovinar?  dokáže uhodnout?
Il suo mister come mai  Proč její tajemství, 
Come mai fini  proč skončilo.
Ahimè! un giorno uno studente       Znenadání, jednoho dne, jeden student
In bocca la baciò  na ústa jí políbil.
E fu quel bacio  A ten polibek byl
Rivelazione:  zjevení:
Fu la passione!  Byla to vášeň!
Folle amore!  Ztřeštěná láska!
Folle ebbrezza!  Bláznivé štěstí!
Chi la sottil carezza  Kdo ten lehký dotek,
D'un bacio cosi ardente  toho polibku tak ohnivého,
Mai ridir potrà?  dokáže popsat?
Ah! mio sogno!  Ó! Můj sne!
Ah! mia vita!  Ó! Můj živote! 
Che importa la ricchezza  Kdo dbá na bohatství,
Se alfine è rifiorita  když konečně rozkvete 
La felicità!  štěstí!
O sogno d'or  Ó zlatý sne,
Poter amar così!  smět takto milovat!

Podle pramenů z Internetu velmi zběžně přeložil Přemysl Nedvěd st.. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.