Orfeus
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: C. Monteverdi (1567 – 1643 Cremona, Itálie)
Libreto: A. Striggo
 

   Orfeus a Euridika prožívají v Arkádii líbánky. Víly a pastýři zpívají radostně s nimi. Všichni děkují bohu manželství a prosí ho, aby jim byl nakloněn i nadále. Ve stínu háje zpívá Orfeus na přání pastýřů a víl nádhernou píseň a doprovází se na lyru. Euridika odešla s družkami, aby natrhala na kvetoucí louce květiny. Vtom přináší poselkyně Orfeovi hroznou zprávu, že Euridika zemřela, když ji uštknul had. Orfeus se rozhoduje, že sestoupí do podsvětí, aby si přivedl ženu nazpět anebo aby tam zůstal i on.

   Do podsvětí doprovázela Orfea bohyně Naděje, ale u bran do říše Mrtvých ho musí opustit, neboť slova "Zanechte vší naděje, kdo jste sem vstoupili" jí zabraňují jít dál. Orfeus svým pohnutým žalozpěvem způsobí, že nemilosrdný převozník Cháron usne a Orfeus se tak může na jeho člunu dostat do říše Stínů. Proserpina, dojatá Orfeovou bolesti, prosí svého manžela Pluta, krále podsvětí, aby Euridiku vydal. Pluto s tím souhlasí pod podmínkou, že se Orfeus na zpáteční cestě ani jednou neotočí. Avšak strach a nedůvěra, že by ho bohové mohli podvést, stejně jako jeho láska a touha, svedou pěvce k osudnému ohlédnutí: spatří Euridiku, a ta mu zmizí, tentokrát navždy. Orfeus sám je vyhnán do světa živých.

  V Thrákii žaluje Orfeus přírodě svou nekonečnou bezútěšnost. Až do smrti chce vzpomínat pouze na Euridiku. Apollón se nad trpícím synem slituje. Utěšuje ho a vezme ho k sobě, do nebeského světla, jehož součástí je i Euridika. Pastýři slaví Orfeovo nanebevzetí náboženským tancem a sborovým zpěvem.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.