Vesti la giubba
Recitar! Mentre preso dal delirio,  Recituj! Zachvácen deliriem,  Act! While in delirium,
non so più quel che dico,  už nevím co je to, co říkám,  I no longer know what I say,
e quel che faccio!  a co je to, co dělám!  or what I do!
Eppur è d'uopo, sforzati!  A je to tak potřeba, donuť se!  And yet it's necessary... make an effort!
Bah! sei tu forse un uom?  Bah! Nedokážeš být mužem?  Bah! Are you not a man?
Tu se' Pagliaccio!  Jsi "Paňáca"!  You are a clown!
     
Vesti la giubba,  Obleč si kostým,  Put on your costume,
e la faccia in farina.  na obličej bílý pudr.  powder your face.
La gente paga, e rider vuole qua.  Lidé si platí a budou se chtít smát.  The people pay to be here, and they want to laugh.
E se Arlecchin t'invola Colombina,  A když Harlekýn si odvádí pryč Kolombínu,  And if harlequin shall steal your Columbina,
ridi, Pagliaccio, e ognun applaudirà!  ty směj se Paňáco a každý zatleská rád!  laugh, clown, so the crowd will cheer!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto;  Změň ve smích ty křeče pláče;  Turn your distress and tears into jest,
in una smorfia il singhiozzo e'l dolor... v úšklebek ty vzdechy bolesti...  your pain and sobbing into a funny face - Ah!
     
Ridi, Pagliaccio,  Směj se, Paňáco,  Laugh, clown,
sul tuo amore infranto!  zapomeň na svou zlomenou lásku!  at your broken love!
Ridi del duol, che t'avvelena il cor!  Smíchem se zbav bolesti, jež stravuje tvé srdce!  Laugh at the grief that poisons your heart!
                                             (Zdroj: Wikipedia)

Podle pramenů z Internetu přeložil Přemysl Nedvěd st. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.


Nalezeno na Internetu:

Tys' uviděl ji dvakrát, čtyřikrát,
však promluvit s ní stud ti nedovolí,
ačkoliv z celé duše by sis to jen přál.
Jediný její úsměv odvahu ti vzal
a přidělil ti trapně směšnou roli
smutného blázna, jenž má rozesmát
diváků husté řady na divadle stínů.

Nu což, jen když se panstvo směje,
vždyť ani ona se přec smíchu neubrání.
Jen směj se paňáco, je konec milování,
leč směj se žalostně, jak si to hra tvá přeje:
ač ještě neměl jsi, už ztratil's Colombínu.