André Chenier
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Umberto Giordano (1876 – 1948 Foggia, Itálie)
Premiéra: 28.3.1896 Milán, Itálie
André Chenier
 

1. dějství: Na zámku hraběte Coignyho se připravuje bohatá slavnost pro rozptýlení a zábavu vznešených hostí. Celé to falešné pozlátko a lenošný život šlechty rozhořčuje zahradníkova syna Gerarda, který tu ztrávil celý život, stejně jako jeho otec v otročení pánům. Na slavnost přicházejí i umělci, pozvaní, aby krátili společnosti dlouhou chvíli. Je mezi nimi i básník Chenier. Hnusí se mu hrát zde šaška, zůstává zamlkle stranou a vydráždí tím k urážce dceru domu Madeleinu. Chenier odpoví krutou obžalobou pánského sobectví a předpovídá revoluci. Vzbudí tím odpor celé společnosti, jejíž zloba ještě vzroste, když Gerard vpustí do zámku zástup hladového lidu. Hostitelka dá nevítané rušitele i Gerarda vyhnat a uklidněná společnost tančí dále svůj menuet "na sopce už dunící".

2. dějství: V pátém roce po revoluci objevují se rozpory mezi jednotlivými vůdci a směry. Z revoluce těží příživníci a příživnice, donašeči, špióni a kuplíři. Mezi dobrodružkami na veřejném prostranství pařížském vyskytuje se i mulatka Bersi, kdysi komorná Madeleinina, která hraje úlohu příživnice jen proto, aby mohla ochraňovat Madeleinu po smrti její matky a po vypálení jejího domova. Bersi je už však podezřelá. Také Chenier, který odsuzuje některé výstřelky revoluce, ztratil důvěru lidu a musí se skrývat. Odmítá však stále opustit Paříž. Drží jej zde touha po neznámé, která mu posílá milostné dopisy. Je to Madeleina, jež na něj nezapomněla. Nyní se prostřednictvím Bersi s ním sejde a prosí o pomoc. Vyznává mu svou lásku. To se dozví Gerard, který je jedním z hlavních vůdců revoluce a stále patra po Madeleině. Celý svůj život ji, kdysi družku svých her a pak nedostižnou šlechtičnu, miloval marně a nyní se jí chce zmocnit. Utká se proto s Chenierem a je jim zraněn.

3. dějství: V zasedací síni revolučního soudu koná se v přítomnosti již uzdraveného Gerarda soud nad nepřáteli revoluce. Mezi ně Gerard že žárlivosti zapíše i Cheniera jako velezrádce. Uvědomuje si však, že stejně jako byl kdysi otrokem pánů, je nyní otrokem své vášně. Proto, když marně vynucuje od Madeleiny lásku a poznává míru její obětavosti pro Cheniera, sám vystoupí na básníkovu obranu. Je však pozdě, Chenier je odsouzen k smrti.

4. dějství: Na nádvoří věznice St. Lazare vyhledá Madeleina v doprovodu Gerardově Cheniera mezi odsouzenci. Nelze jej již zachránit. Madeleina se proto rozhodne obětovat život svůj a místo jedné z odsouzených žen vstupuje po boku básníkově na popravčí káru.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.