Marie, dcera pluku
Komická opera o 2 dějstvích
Skladatel: Gaetano Donizetti
Libreto: Saint Georges a Bayard
Premiéra: 11.1840 Paříž
 

1.dějství: Těžko se snášejí útrapy útěku před francouzskou armádou a opět před Rakušany, jak je prožívá markýza z Maggiorivoglio a její správce, ustrašený Hortensio. Jsou sice zachráněni plukem dragounů, ale ti nejsou o nic salonnější než ostatní vojáci. Markýzu pohoršuje seržant Sulpice a ještě více
mladé děvče v granátnické uniformě, Marie, nazývaná "dcerou pluku". Kdysi ji Sulpice nalezl jako nemluvně po boji na válečném poli a všichni granátníci ji společně vychovali. Nyní je však Marie smutná, protože se ji zalíbil venkovský mladík Tonio, který ji nedávno zachránil život při pádu do horské strže. Podle rozhodnutí pluku smí si vzít za může jen granátníka.

  Tonio, který se vkradl do blízkosti pluku, je prohlášen za špióna a teprve na Mariiny prosby je propuštěn. Překvapený Sulpice se z markýziných dokladů dovídá její jméno, které je shodně se jménem uvedeným v papírech nalezených u maličké Marie. Markýza prozkoumá Mariin průvodní list a prohlásí Marii za kdysi ztracenou neteř. Odvádí ji sebou do zámku. Tonio mezitím vstoupil do pluku, aby se mohl s Marií oženit.

2.dějství: Marii se v zámku nelíbí, musí se učit společnému drilu a má zapomenout na svého Tonia a na celý pluk. Ve chvíli největšího zoufalství uslyší Marie známý zvuk trubky a známé písně. Celý pluk, s Toniem-kapitánem v čele, přichází, aby ji osvobodil. Tonio, za pomoci svého strýce notáře, vypátral, že Marie není markýzinou neteří, nýbrž její dcerou z nezákonného svazku. Může tedy donutit markýzu hrozbou skandálu k souhlasu, aby si Marie vzala jeho a ne vznešeného vévodu.

  Marie nechce dosáhnout svého štěstí výhrůžkami své konečně nalezené matce. Prohlásí, že se podrobí vůli markýzině. Tonio a celý pluk jí však zabrání v takové obětí. Odhalí před celou vznešenou společnosti, že Marie byla a dosud je především dcerou pluku a jeho markytánkou, a tu dámy a pánové zděšením div neklesnou do mdlob. Markýze pak ovšem nezbývá nic, než souhlasit se sňatkem Marie a Tonia.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.