Lucie z Lammermooru
Opera o 3 dějstvích
Skladetel: Gaetano Donizetti
Libreto: S. Cammerano
Premiéra: 26.9.1835 Neapol, Itálie
 

1.dějství: Uprostřed lesů si za lovu stěžuje lord Ashton, že jeho sestra Lucie odmítá zachránit jej od zkázy bohatým sňatkem. Lucie se vymlouvá na nedávnou smrt otcovu, ve skutečnosti však miluje jiného může než toho, kterého ji určil bratr. Když se Ashton doví, že Luciin nápadník je jeho úhlavní nepřítel, přísahá mu hroznou pomstu. Lucie žalostně naříká nad svou nešťastnou láskou. Je plná zlých předtuch z nichž ji nevytrhne ani její milenec Edgar, který je ochoten kvůli Lucii odříci se pomsty nad rodem Ashtonů, ale jen tehdy, nebude-li mu Ashton překážet ve sňatku s Lucii. Jinak je stále odhodlán splnit svůj slib pomsty na Ashtonovi za to, že Ashton kdysi zničil jeho statky a zavinil smrt jeho otce.

2.dějství: Ashton donutil Lucii k svatbě s lordem Bucklawem předstíráním, že Edgar zradil její lásku. Nešťastná Lucie vyhověla bratrovu přání pomoci mu svým bohatým sňatkem z peněžních nesnází. Ve chvíli, kdy Lucie podává svou ruku nemilovanému ženichovi, vrazí do síně Edgar a proklíná Lucii za zrušení slibu věrnosti.

3.dějství: Ashton se má utkat v souboji s Edgarem, ale hrozná událost tomu zabrání. Lucie zešílela žalem nad zmarem své lásky a probodla svého manžela. Na hřbitově u zámku Ashtonova chystá se Edgar k souboji s Bucklawem, stále ještě se domnívajíc, že jej Lucie zradila. Dovídá se však o její nevině a o jejím hrozném osudu i o tom, že ji právě smrt vykoupila že šílenství. Nechce tedy žít ani on a sám se probodne, aby alespoň ve smrti byl s Lucií spojen.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.