Vězeň
Opera o 1 dějství
Skladatel: L. Dallapicola
Libreto: L. Dallapiccola
Premiéra: 20.5.1950 Florencie, Itálie
 

Prolog:  Matka se obává o osud svého syna, který je, jako nizozemský bojovník za svobodu, držen v politickém vězení španělské inkvizice. Král Filip II se jí často zjevuje v úzkostných snech a stává se postavou smrti.

1 dějství: Po krutém trápení očekává vězeň svůj rozsudek. Nejhorším mučením je neustálé povzbuzování žalářníka, aby se nevzdával naděje. K uvězněnému "kacíři" je dovoleno vstoupit matce, aby ho napravila. On ji však sotva vnímá, protože jeho myšlenky stále krouží kolem klamně konejšivého slova "bratr", jež mu pošeptal žalářník. Falešná zpráva velkého inkvizitora, který se vydává za žalářníka, podle níž prý flanderské povstání zvítězilo, posiluje vězně v jeho naději na osvobození. Skutečně se mu otevřou dveře žaláře a on se v očekávání nového života potácí ven kolem pacholka z mučírny a kolem dvou kněží, kteří ho lhostejné přehlížejí. Ale nepřichází na denní světlo, nýbrž do tmy hvězdnaté noci. Přistupuje velký inkvizitor, pokrytecky nazývá vězně ještě jednou jménem církve "bratrem" a odvádí ho na hranici, kde se naděje, svoboda a život rozplynou v plamenech.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.