Tajné manželství
Komicka opera o 2 dejstvich
Skladatel: Domenico Cimarosa (1747 - 1801)
Libreto: Giovanni Bertatti
Premiéra: 7.2.1792 ve Vídni
 

1. dějství:  Těžce přemítá Karolina, dcera bohatého kupce Hieronyma a jeho účetní Paolino, jak oznámit Hieronymovi, že spolu tajně uzavřeli sňatek. Starý kupec je totiž velmi ctižádostivý a usmyslil si, že obě dcery, Lisettu i Karolinu provdá jen za vznešené pány. Na tom založí Paolino svůj plán. Přemluví svého známého hraběte, dychtivého věna, aby se ucházel o Lisettu a doufá, že kupec z vděčnosti za to, že mu obstaral urozeného zetě, bude souhlasit s jeho manželstvím s mladší dcerou. Starý kupec je skutečně vyhlídkou na hraběcího zetě  nadšen. Jenomže hraběti se nelíbí hubatá Lisetta, ale něžná Karolina. Ta jej ovšem odmítá, Lisetta se zlobí, že ji ženich nechce, Hieronymus křičí na obě a tak záležitost zatím skončí jen ostrou hádkou všech.

2. dějství:  Hieronymovi je lhostejné, provdá-li za hraběte jednu dceru nebo druhou a tak, když hrabě se chce spokojit  u Karoliny jen s polovičním věnem než u Lisetty, slibuje mu raději ji. Zoufalého Paolina napadne, že by tu mohla pomoci teta obou dívek, Fidalma a prosí ji o přímluvu u Hieronyma. Stará panna však v jeho prosbách vidí lásku k sobě a to zase tak poplete Karolinu, že přestává věřit Paolinově věrnosti. Mladí manželé se ovšem zase rychle usmíří. Na štěstí se Lisetta nechce vzdát svého hraběte a svou sestru by nejraději vstrčila do kláštera. Fidalma, která tuší, že ji Paolino nechce k vůli Karolině, přidává se k Lisettě a dokonce hrozí Hieronymovi, že vezme zpět svůj peněžitý podíl z jeho obchodu, nepošle-li Karolinu do kláštera. Tu Karolině nezbývá, než se svěřit hraběti. Paolino ji zase chce přemluvit k útěku z domu a vkrade se proto k ní do ložnice.

   Nemůže ale ven, přede dveřmi stále někdo je a zatím už také Lisetta vypátrá, že nějaký muž vstoupil do Karolininy ložnice. Domnívá se, že je to hrabě a ztropí povyk. Mladý pár se konečně musí přiznat k svému sňatku. Hieronymovu zlost utiší hrabě slibem, že si přece jen vezme Lisettu a tak HIieronymus o šlechtického zetě nepřijde.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.