Doktor Faust
Opera o 3 dějstvích a dvou předehrách
Skladatel: F.Busoni (1866 – 1924 Empoli)
Libreto: F. Busoni
Premiéra: 21.5.1924 Drážďany, Německo
 

1. předehra:  Faust provádí chemický pokus ve své pracovně. Wagner, jeho pomocník, ohlašuje tři studenty z Krakova, kteří předávají Faustovi čarovnou knihu. Před odchodem dávají najevo, že jednoho dne opět přijdou.

2. předehra:  Faust zapřísahá pekelné duchy, aby se jeden po druhém objevili v podobě plamenů. Až sedmý duch se mu zalíbí. Je to Mefisto, se kterým uzavře smlouvu krví.

Mezihra končí krveprolitím. Na Faustův příkaz dal Mefisto usmrtit bratra dívky, kterou Faust kdysi miloval, ale později opustil.

1. dějství:  Na dvoře vévody parmského se slaví svatba knížecího páru. Faust oslňuje svým ďábelským uměním, které mu dokonce přináší přízeň krásné vévodovy nevěsty. Je ochotna s ním uprchnout. Mefisto se ovšem stále pohybuje v blízkosti své kořisti a zasahuje do hry v různých podobách, jednou jako herold, po druhé jako kaplan. Varuje Fausta před otráveným jídlem, ale vévodovi vyzrazuje Faustovy plány únosu a cinicky mu doporučuje nový, politicky výhodný sňatek.

2. dějství:  Faust je ve wittenberské krčmě uprostřed diskutujících studentů. Dává k lepšímu své dobrodružství s vévodkyní parmskou. V podobě posla se objevuje Mefisto a podává mu její dítě, které se narodilo mrtvé. Faust je promění v otep slámy, kterou zapálí. Z plamene vystupuje obraz krásné Heleny, ale rozplyne se, když ji Faust chce uchopit. (Žena jako svedená - vévodkyně, nebo jako svůdnice - Helena, je středověkým symbolem negativně stanovené ženskosti: buď je ztělesněním slabosti, nebo hříšného svádění). Znovu vystupují hroziví krakovští studenti. Upozorňují Fausta na to, že hodiny jeho života jsou sečteny.

3. dějství:  Studenti oslavují Wagnera jako nového rektora. Fausta, zděšeného ohlášením jeho blízkého konce, zastavuje před domem žebračka, vlastně vévodkyně, které daruje almužnu. Ona mu podává své dítě. Cestu do kostela mu zastupuje usmrcený bratr děvčete. Když se Faust vrhne před kříž, promění Mefisto Ukřižovaného v Helenu. Faust už ale není v moci ďábla. Magickým zapřísaháním se mu podaří proměnit mrtvé dítě v jinocha, který odkráčí do města, aby jako jeho syn - mužský symbol vzkříšeného dobra - začal nový, lepší život. Faust sám o půlnoci umírá. Mefisto v podobě nočního hlídače zvedá mrtvolu a mizí s ní v temné noci.

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.